Sommige patiënten komen niet in aanmerking om de ogen te laseren ter correctie van hun refractieafwijking. Toch willen ook zij goed zien zonder bril of contactlenzen. Vaak kan een implantlens dan een oplossing bieden. In de plaats van voor het oog (zoals bij een bril of een contactlens) wordt de corrigerende lens binnenin het oog geplaatst.

Implantlenzen

Bij patiënten jonger dan 45 jaar blijft de eigen ooglens behouden om de natuurlijke scherpstelfunctie te vrijwaren. Voor de ooglens wordt een kunstlens ingeplant (phake implantlens). Dr. Vincke werkt met implantlenzen tussen de iris en de ooglens (ICL of Implanteerbare CollameerLens) of met implantlenzen tussen iris en hoornvlies, die vastzitten aan de iris (Artisan of Artiflex).

Bij patiënten ouder dan 45 jaar is de natuurlijke scherpstelfunctie van het oog in die mate verminderd dat de lens kan verwijderd worden en vervangen door een kunstlens. De oogarts stelt dan een RLE voor (Refractive Lens Exchange). Dit is een lensvervangende behandeling, zoals die ook voor cataractpatiënten wordt uitgevoerd. De lensvervanging gebeurt in dit geval om de refractie te corrigeren.

De oogarts kan u adviseren om een lens in te planten enkel voor ver zicht (monofocaal implant). Zo ziet u in de verte steeds goed maar heeft u een leesbril nodig om dichtbij ook scherp te zien. Er bestaan ook extended depth of focus implantlenzen of multifocale implantlenzen. Deze zijn tegelijk bedoeld voor ver én dicht, waardoor zelfs geen leesbril meer nodig is.

Lensimplantaat ICLImplantlens in het oog

 

Vooronderzoek ogen laseren

U kan telefonisch of online een afspraak maken voor een consultatie. Gelieve aan te geven of u reeds gekend bent als patiënt bij dr. Vincke of niet.

Voor een dringende afspraak kan u telefoneren naar het secretariaat van de Oogkliniek De Pinte op 09 220 20 02.

Ik ben nog geen patiënt bij Oogartsen De Pinte

Ik wil een afspraak voor algemene controle, bril of contactlenzen, wegens slecht zicht of (vermoeden van) oogziekte.

Ik ben reeds patiënt bij Oogartsen De Pinte

Ik wil een afspraak voor controle of opvolging, bril of contactlenzen, wegens slecht zicht of (vermoeden van) oogziekte.

Maak een afspraak

Ik wil een vooronderzoek : ogen laseren of implantlenzen 

Afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek kan dr. Vincke u Femto Lasik,  PRK,Smile of refractieve implantlenzen  adviseren.
Gelieve geen zachte contactlenzen te dragen gedurende minstens 1 week voor u naar het vooronderzoek komt. Harde contactlenzen dient u 3 weken op voorhand uit te laten.