Behandeling van oogziekten

De Oogartsen De Pinte vormen een ervaren en multidisciplinair team voor de behandeling van oogziekten. 

 

lensmeter voor cataract

Refractieafwijkingen

Bijziend of myoop

Wat dichtbij is, ziet men goed. In de verte ziet men wazig. Dit komt omdat het oog iets te lang is. De lichtstralen komen samen voor het netvlies in plaats van op het netvlies. Een bril of contactlenzen zorgen ervoor dat de lichtstralen toch samenvallen op het netvlies. Wie zonder bril of lenzen scherp wil zien, kan zich laten behandelen met de ooglaser of implantlenzen.

Verziend of hypermetroop

Wat veraf is, ziet men goed. Dichtbij ziet men wazig. Dit komt omdat het oog te kort is. De lichtstralen komen samen achter het netvlies in plaats van op het netvlies. De bril of contactlens zorgen ervoor dat de lichtstralen toch samenvallen op het netvlies. Wie zonder bril of lenzen scherp wil zien, kan zich in bepaalde gevallen laten behandelen met de ooglaser of implantlenzen.

Astigmatisme

Soms heeft het hoornvlies niet de vorm van een bol maar eerder van een ei of een rugbybal. Dan is het oog astigmaat. De gezichtssterkte in de horizontale as verschilt van de sterkte in de verticale as. Wie astigmatisme heeft, is meestal ook myoop of hypermetroop. Het omgekeerde geldt niet : Niet alle myope of hypermetrope patiënten hebben ook astigmatisme. Astigmatisme kan gecorrigeerd worden met een bril met ‘cylinder’. Contactlenzen aanpassen voor astigmatisme is moeilijk. Een ingreep met de ooglaser of implantlenzen kunnen astigmatisme definitief corrigeren.

Presbyopie

Vanaf 40-45 jaar is de ooglens minder soepel om het oog “bij te trekken” voor het zien op korte afstand. Daardoor wordt lezen moeilijk en heeft men een leesbril nodig. Wie al hypermetroop was, zal een sterkere bril of dubbelzichtbril nodig hebben. Wie myoop is, zal nu zijn bril aflaten om te lezen of voor een dubbelzichtbril opteren. Ook voor presbyope patiënten kunnen ooglaser of implantlenzen in bepaalde gevallen een oplossing bieden.

Cataract

Cataract of staar is het gevolg van een verouderingsproces van de ooglens. De lens zelf wordt troebel. Het zicht wordt wazig, de kleuren vervagen en contrasten verminderen. Cataract is een progressieve aandoening die in een ver gevorderd stadium tot blindheid kan leiden.

Voor de behandeling van cataract kan een bril of medicatie niet helpen. Alleen een operatie kan de patiënt in staat stellen om opnieuw scherp te zien. Tijdens die operatie vervangt de oogchirurg de troebele ooglens door een kunstlens. De techniek hiervoor heet Phaco , eventueel met Femtolaser (FLACS). De ingreep gebeurt meestal onder druppelverdoving.

De oogarts zal u adviseren over de soorten implantlenzen:

  •  Een unifocale implantlens, waarmee het vertezicht goed is maar een leesbril nodig blijft.
  • Een multifocale implantlens of een EDOF-implantlens (Extended depth of focus) zodat u geen bril meer nodig heeft.

Dokter Vincke voert cataractoperaties uit in het AZ Oudenaarde en het Laser Refractie Centrum (LRC) in Sint-Martens-Latem, bij Gent.

lensmeter voor cataract

Diabetes

Patiënten met diabetes of suikerziekte krijgen het advies om jaarlijkse een afspraak te maken bij de oogarts voor een controle.

Diabetes kan de kleine bloedvaten in het netvlies aantasten en het omliggende weefsel beschadigen. Door deze ‘diabetische retinopathie’ kan het zicht verminderen of vervormen.

Een gezonde levensstijl, een goede regeling van de suikerspiegel en controle van cholesterol en bloeddruk zijn heel belangrijk ter preventie van diabetische retinopathie.

Naargelang de ernst van de symptomen, kan diabetische retinopathie behandeld worden met een laseringreep of door inspuitingen met medicatie, die tot doel hebben een verdere beschadiging van het netvlies te voorkomen.

Glaucoom

Glaucoom (‘open hoek glaucoom’) is een sluipende ziekte die schade veroorzaakt aan de oogzenuw door een te hoge druk in het oog. Op termijn kunnen delen van het gezichtsveld uitvallen, eerst perifeer, later centraal. Onbehandeld kan glaucoom blindheid veroorzaken.

Zonder onderzoek kan de patiënt niet weten of hij beginnend glaucoom heeft, omdat hij pas symptomen krijgt wanneer de oogzenuw al ernstig is aangetast. Het is nochtans heel belangrijk de diagnose op tijd te stellen. Daarom gaat best iedereen vanaf de leeftijd van 40 jaar tweejaarlijks bij de oogarts langs voor een preventieve controle van oogdruk en oogzenuw (vanaf 30 jaar indien al glaucoom bij familielid in de 1ste graad is vastgesteld). Door een correcte behandeling kan de ziekte goed onder controle gehouden worden.

Naargelang de ernst en het stadium van de ziekte zijn verschillende behandelingen mogelijk, met oogdruppels, operatief of met de laser.
‘Gesloten hoek glaucoom’ of ‘acuut glaucoom’ is een andere aandoening die gepaard gaat met plotse hevige pijn in het oog en die met spoed moet behandeld worden.

beginnend glaucoom

matig glaucoom

ernstig glaucoom

terminaal glaucoom

 

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD)

LMD is een aandoening van de macula of gele vlek, het centrale deel van het netvlies waarmee we scherp zien. Deze oorzaak van slechtziendheid treft vooral patiënten boven de leeftijd van 65 jaar. Patiënten met LMD verliezen centraal scherp zicht en kunnen daardoor moeilijk lezen of gezichten herkennen. Het zijzicht blijft goed.

Er bestaan twee soorten LMD:

  • droge LMD: trage slijtage van het centrale netvlies
  • natte LMD : plots vochtuitstortingen en bloedingen in de gele vlek, snelle schade aan centraal zicht, behandeling is dringend.

Patiënten met leeftijdsgebonden maculaire degeneratie krijgen de raad een gezonde levensstijl na te streven, met een dieet rijk aan groene groenten en onverzadigde vetten (vis) en vooral niet te roken. Om het netvlies gezond te houden worden vaak voedingssupplementen voorgeschreven.